Ak sa minimálne laicky zaoberáte témou internetový marketing, určite ste sa museli stretnúť s pojmom SEO. Ide o jeden z popredných a doporučených nástrojov, respektíve súhrn nástrojov, ktoré majú jasný cieľ- zvýšiť návštevnosť vášho webu jeho zviditeľneným v internetových vyhľadávačoch.Search Engine Optimization, SEO, optimalizácie pre vyhľadávače, nástroje.jpg
Internetovými vyhľadávačmi máme na mysli Google, Yahoo, Seznam,… tieto sú veľmi často používané a je takmer isté, že ich používate tiež vy. Prioritou je však vedieť, že ich používajú najmä ostatní užívatelia a teda potenciálni návštevníci vášho webu/e-shopu.
Ale,… ak bude odkaz na váš web v týchto vyhľadávačoch umiestnený kdesi vzadu http://www.upsvar.sk/prispevky/sluzby-zamestnanosti/prispevky-pre-obcana/odborne-poradenske-sluzby/ako-si-uplatnim-narok-na-niektory-z-financnych-prispevkov-suvisiacich-s-absolvovanim-odbornych-poradenskych-sluzieb.html%3Fpage_id%3D261166%26urad%3D240109 kto si ho všimne a navštívi? Pravdepodobnosť je žiaľ nízka. Cca 90% bežných užívateľov klikne na niektorý z odkazov umiestnených na prvých 15-tich priečkach vo výsledkoch hľadania.
Veľmi veľa užívateľov hľadá informácie, ale aj služby či tovar cez Google. Málokto si dnes pamätá konkrétne názvy webov, skôr hľadáme všeobecne, na konkrétnu tematiku a cez vyhľadávač. Ten nám predsa automaticky zobrazí X výsledkov spolu s odkazmi na weby, pričom tieto sú zoradené v určitom poradí (podľa celkovej relevantnosti).
Pod konkrétne poradie a umiestnenie sa podpisuje veľa on-page a off-page faktorov. Do popredia sú dané odkazy na weby, ktoré „hľadací roboti“ a ich algoritmy uznajú za najkvalitnejšie a najrelevantnejšie k hľadanému výrazu.
Aby ste na týchto priečkach boli aj vy, pravdepodobne sa to nezaobíde bez vnútornej úpravy vašej stránky, ale podstatnú úlohu zohrávajú tiež vonkajšie faktory, a to napríklad počet a kvalita spätných odkazov. Dôležité je tiež analýza, výber a použitie vhodných kľúčových slov.Notebook, ruka s lupou, hľadanie, internetové vyhľadávače, ilustrované.jpg

  • Tieto zmienené postupy sú prioritou SEO

Celý proces SEO optimalizácie som sa snažil zhrnúť len veľmi stručne, avšak ide o množstvo nástrojov a detailných postupov. Pre požadovaný efekt je preto vždy doporučené obrátiť sa s kompletnou optimalizáciou na profesionálnu seo agentúru.