Kanalizácia odvádzajúca odpad z domácností, priemyselných podnikov, reštaurácií alebo bytových domov je pre nás „neviditeľná“ dovtedy, až dokiaľ v prípade havárie prestane plniť svoju obvyklú činnosť. Takže až vtedy si uvedomujeme dôležitú funkciu odpadových potrubí, bez ktorých je súčasný život – nielen v meste – nemožný. A zo skúseností pracovníkov firiem, ktorí sa zaoberajú opravami a čistením kanalizácie vieme, že takéto situácie sa stávajú veľmi často.

kanalizácia

Poruchu kanalizácie môže spôsobiť viacero faktorov a vôbec nie je pravidlom, že častejšie sú opravované staré kanalizácie. Práve v časoch masívnej výstavby rodinných domov sa stáva, že zle vykonané práce súvisiace s pokládkou kanalizácie a zásypovými prácami sú dôvodom častých havárií potrubia uloženého v zemi. Niektoré práce si totiž vyžadujú dostatok času a potrebnú techniku, čo obzvlášť platí pri inštalácii kanalizačného potrubia. Tak sa pri rýchlom zhone stavebných firiem stáva, že napríklad zemina nad kanalizáciou nie je dostatočne zhutnená, takže pomaly sadá na kanlalizáciu, až dôjde k prepadnutiu alebo inému poškodeniu potrubia. Často sa to stáva u potrubí v miestach prejazdu automobilov, ktoré svojou váhou utláčajú zemina a tento tlak sa prenáša až na kanalizačné potrubie. Väčšinou je v takýchto prípadoch najvhodnejším riešením výmena potrubia za nové pri dodržaní všetkých správnych technologických postupov.

kanalizácia

U starších potrubí môžu problém spôsobiť väčšinou prerastajúce korene alebo praskliny spôsobené opotrebovaním potrubia. V takýchto prípadoch je možné pristúpiť aj k neinvazívnym opravám kanalizácie Ab-krtkovanie.sk, kedy nie sú potrebné výkopové práce. K výberu vhodnej metódy vždy pomôže aj prvotná diagnostika potrubia pomocou kamerových systémov, ktoré sú zavedené do potrubia a odhalia presné miesta a príčiny vzniknutých problémov.