Potrebujete zrušiť spoločnosť, ktorú vlastníte? Máte záujem o priebeh, ktorý vám celý proces zjednoduší a prebehne bez komplikácií a problémov? Obráťte sa na nás, je to jedna zo služieb, na ktorú sa špecializujeme a zaručujeme spokojnosť našich klientov, záujemcov, ktorí sa rozhodli pre zrušenie spoločnosti. Na základe skúseností a odbornosti v oblasti práva a ekonómie, uskutočňujeme likvidáciu obchodných spoločností.

we are closed

Likvidácia sro sa uskutočňuje z viacerých dôvodov. Pôsobenie spoločnosti môže byť vnímané ako nepotrebné alebo má množstvo záväzkov, ktorými je zaťažená. V takomto prípade dochádza k prebratiu firmy a jej následnej likvidácii podľa predpisov a zákonov. Je potrebné pripraviť všetky potrebné dokumenty pre uskutočnenie daného úkonu a celý proces je ukončený vykonaním príslušných zmien v obchodnom registri. V dnešnej vyspelej dobe je celý úkon možné zrealizovať bez osobného stretnutia a to prostredníctvom internetu.

zatvorenie spoločnosti

Možno sa vám nedarí v podnikaní, nedostavujú sa plánované výsledky a vaše podnikanie vám pripadá ako nezmyselné, nákladné a neziskové, alebo ste sa rozhodli uberať iným smerom, pracovať v inej sfére, oblasti, ktorá sa podnikania vôbec netýka. Činnosť vašej firmy môžete ukončiť práve likvidáciou, pri ktorej dochádza k vymazaniu spoločnosti v súlade s platnou legislatívou. Odborníci a špecialisti pre danú oblasť vám umožnia uskutočniť likvidáciu spoločnosti, či už bez majetku alebo aj v prípade zadlženej spoločnosti.

Prvým krokom realizácie likvidácie sro je prijatie samotného rozhodnutia, čím spoločnosť vstupuje do likvidácie. Ďalším krokom je likvidácia sro, pri ktorej dochádza k predloženiu všetkých potrebných dokumentov na jednotlivých úradoch a ich následnému potvrdeniu týmito úradmi. Na záver dochádza k výmazu spoločnosti z obchodného registra. Valné zhromaždenie prijme uznesenie o zrušení spoločnosti a likvidácia sro sa vzťahuje práve na tento konkrétny dátum.