Posledné roky sa čoraz častejšie a na viacerých postoch stretávame s pojmom umelá inteligencia. Najmä v dnešnej dobe už nevravíme iba o pojme, ale o reálnej podobe fungujúcich technologických prostriedkov, ktoré dokážu nahradiť ľudský faktor, respektíve jeho myslenie a základný intelekt. No treba priznať, že aj napriek skvelému pokroku tejto technológie ešte nie je dokonalá a môže sa dopustiť chýb.

technologie

Tento názor prakticky nedávno potvrdila situácia, ktorá sa stala najznámejšiemu internetovému obchodu Amazon. Čo sa konkrétne stalo?
Taktika tejto obrovskej spoločnosti spočíva v snahe osloviť čo najviac budúcich zamestnancov. Po novom sme toho svedkami i u nás, na Slovensku. Každopádne Amazon dáva príležitosť množstvu záujemcov o prácu a to sa samozrejme nezaobíde bez prvého kroku, akým je výber tých najvhodnejších kandidátov. A práve v tomto bode Amazon stavil na umelú inteligenciu, ktorá by výber dokázala robiť automaticky, nakoľko potenciálnych záujemcov býva pravidelne viac než dosť, hlavne ak sa na výber kandidátov pozrieme z celkového hľadiska. Z tohto podnetu už v roku 2014 pracovali jeho technici na umelej inteligencii, ktorá by výber uľahčila, no v roku 2017 sa projekt zastavil. Prečo?

robot

Môžeme povedať, že softvér vo svojej podstate fungoval, ale nebol dokonalý. Chýbalo mu správne morálne stanovisko a predovšetkým bol diskriminačný.  A ako vieme, diskriminácia pri výbere budúcich zamestnancov existovať nesmie, značí to veľký problém. Program funguje spôsobom, kedy do neho nahodíte 100 životopisov a on z nich vyberie 5 "najvhodnejších". Softvér na základe prieskumu a zozbieraných údajov však začal pravidelne vyberať iba uchádzačov mužského pohlavia. Ale to nie je všetko.

Technici Amazonu pred dvoma rokmi vyvinuli novú AI, ktorá mala pomôcť policajným zložkám s databázou hľadaných či usvedčených osôb. Program prešiel databázu usvedčených kriminálnikov a následne medzi kriminálnych živlov zaradil aj viaceré nestíhané osoby len na základe špecifických čŕt ich tváre. Okrem iného sem zaradil dokonca vysoko postavených predstaviteľov amerického kongresu, čo pochopiteľne viedlo k škandálu a fiasku celého projektu.