Každá mama by bola asi najradšej, keby sa o svojho drobca mohla starať doma až do dovŕšenia jeho troch rokov. Podľa odborníkov je to pre dieťa aj najlepšie. Dieťa v tak malom veku jednoducho potrebuje cítiť istotu a bezpečie a prirodzene, to mu môže najlepšie poskytnúť jeho rodič, najčastejšie mama. V dnešnej dobe to ale bohužiaľ funguje tak, že mamy sa po istej dobe vracajú späť do práce. Či už je to dobrovoľné, pretože nechcú vyjsť z pracovného tempa alebo nedobrovoľne, pretože si to vyžaduje zamestnávateľ či finančná situácia, rodičia sú postavení pred rozhodnutie, komu zveriť svoje dieťa počas doby, kedy budú pracovať.

chlapec

Pokiaľ sú zamestnaní obaja rodičia a neexistuje možnosť, že by sa pri dieťati či deťoch striedali, zvyčajne pripadnú do úvahy starí rodičia. Ak ani to ale nie je riešenie, ponúka sa možnosť využívať služby, ktoré ponúkajú detské jasle. Tieto zariadenia sú väčšinou určené pre deti od jedného do troch rokov, kedy deti už nastupujú do materskej školy. Každá inštitúcia si ale môže zvoliť vek detí podľa vlastných možností a kapacít. O deti sa v jasliach starajú špecializované detské sestry a pedagogičky, ktoré majú bohaté skúsenosti so starostlivosťou aj tých najmenších detí. Rodičia sa teda nemusia báť, že nebude o ich drobca dobre postarané.

Štátne i súkromné
Hoci na Slovensku nájdete i štátne jasle, je ich čoraz menej a čoraz viac sa rozmáhajú súkromné jasle. V týchto zariadeniach sa deti naučia základom stravovania, hygieny, komunikačným schopnostiam i začleňovania do kolektívu. Deti sú spravidla rozdelené do menších skupiniek, aby sa pedagogičky a detské sestry mohli deťom venovať čo najviac individuálne a napĺňať tak ich potreby aj napriek tomu, že nie sú doma s mamou. Pod vedením pedagogičiek, napríklad v súkromných jasliach bratislava, sa učia veľa nového a rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti. Detské jasle väčšinou otvárajú svoje prevádzky v skorých ranných a zatvárajú v neskorých popoludňajších hodinách, aby umožnili rodičom bez problémov sa dostať včas do práce i vyzdvihnúť svoju ratolesť naspäť domov.

školka

Rodičov nenahradia
Rodičia by si ale mali uvedomiť, že detské jasle sa o ich deti dôkladne postarajú, ale nikdy nenahradia rodičovskú lásku a pozornosť, ktorú by im mali venovať len rodičia. Tí by si to mali vynahradiť v každej možnej voľnej chvíli.