Svet podnikania je miesto, ktoré sa nevypláca navštíviť, ak nemáte potrebné znalosti a schopnosti, pretože inak sa to končí katastrofou. Obzvlášť mladí ľudia sa často púšťajú do podnikateľských plánov s vidinou finančného zabezpečenia, no neraz zanedbávajú opačnú stranu mince, ktorou sú povinnosti späté s podnikaním. Platí to najmä pri zakladaní firmy alebo spoločnosti od nuly, kedy hrozí najväčšie riziko neúspechu. Toto však nie je jediný spôsob, ako sa pustiť do podnikania a existuje aj menej riziková cesta, ktorá vás zbaví počiatočných vybavovačiek a návštev úradov.

kancelária

Predaj ready made sro je spôsob predaja takej spoločnosti, ktorá bola vytvorená len za účelom následného predaja. Nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť, a preto sa nemusíte báť nijakých skrytých poplatkov alebo hrozieb. Zároveň si kúpou takejto spoločnosti ušetríte čas strávený vybavovaním potrebných úradných náležitostí, keďže ready- made firma, ktorú si kúpite, je už zapísaná v obchodnom registri, má vydané oprávnenie na podnikateľskú činnosť a taktiež majú svoje IČO aj DIČ. Sú teda pripravené na okamžitý prevod a štart vášho podnikania, pretože majú navyše v plnej výške splatené imanie.

podnikateľ

V cene spoločnosti je zahrnutá zmena spoločníka, obchodného mena aj sídla a tak isto tam je zahrnuté prípadné rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania. Okrem toho v cene je aj súdny poplatok za zápis zmien v obchodnom registri, úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, v prípade, že máte spoločníkov. Ďalej máte v cene zmluvu o prevode obchodného podielu ako aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti.

Okrem ready-made spoločností nájdete v ponuke na predaj aj tzv. spoločnosti s históriou. Najväčší rozdiel medzi nimi je ten, že zatiaľ, čo redy-made spoločnosť nikdy žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala, spoločnosť s históriou áno. Ani pri tomto type spoločnosti sa však nemusíte báť žiadnych skrytých hrozieb, pretože pri predaji musí mať spoločnosť všetky záväzky a pohľadávky vysporiadané a rovnako musí byť v poriadku po právnej a účtovnej stránke.