Cestovanie sa začína v posledných rokoch stávať čoraz zaujímavejším pre mnoho ľudí, je známe že čoraz viac ľudí cestuje. Slovensko aj keď nemá more a nejedná sa o klasickú dovolenkovú destináciu, má tiež čo ponúknuť. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika sú čoraz zaujímavejšími pre veľa turistov. S tým samozrejme tiež súvisia služby, ktoré by mali byť kvalitnejšie ak chceme prilákať hlavne zahraničných turistov.

chata.jpg

chata.jpg

Podnikať môžete v ponúkaní ubytovacích zariadení, tradičných slovenských gastronomických zážitkov, či atrakcií, ktoré prilákajú dovolenkárov. My sa budeme bližšie venovať podnikaniu s ubytovacími zariadeniami.
Ubytovanie – čo treba spĺňať
Ak máte plán, že si otvoríte ubytovanie   alebo dáte do prenájmu chatu či drevenicu. Je nutné vedieť, či potrebujete osvedčenie o živnostenskom podnikaní a aký druh. Poradia vám na živnostenskom úrade. Priestory, ktoré majú byť určené na ubytovávanie potom musia byť schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.Ubytovateľ si sám zaradí svoje ubytovacie zariadenie do kategórie v zmysle platnej Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR. Ak spĺňate kritéria kategórie, jednoducho označíte svoje zriadenie danou kategóriou a triedou.

chalupa.jpg

Reklama a sale
Na začiatku je veľmi dôležitý dobrý marketing, ktorým sa zviditeľníte, tak aby ste začali predávať a byť ziskový. Môžete si vybrať či chcete predávať priamo – samy, alebo budete predaj realizovať prostredníctvom cestovných kancelárii, cestovných agentúr, cestovných portálov a podobne. 
Treba samozrejme vytvoriť takú ponuku, aby to potencionálnych zákazníkov lákalo, ceny by mali byť primerané službám, ktoré ponúkate. Treba teda brať do úvahy všetky faktory, nie len samotné ubytovacie zariadenie, ktoré ponúkate, ale tiež lokalitu, dostupnosť ponuky služieb, atrakcie a podobne. Ideálne je, ak je vaše ubytovacie zariadenie videteľné na internete, nakoľko v dnešnej dobe technológii je to skoro až nutnosťou, lebo už málokto používa klasické katalógy, ale väčšinou si ubytovanie prezerá priamo na internete.