• Mnoho študentov dochádza za svojou školou dlhé a vzdialené kilometre, kedy musia ísť vo vlaku. Po skončení prednášok sa im preto neoplatí odchádzať zasa domov a na druhý deň zasa do školy späť. Práve preto je to vyriešené aspoň takým štýlom, ktorému vravíme internát.
Pod týmto pojmom si niekto predstaví samostatnosť, zábavu a slobodu, iný zasa určitý strach a pochybnosti z nedostatku súkromia, malej izby a nepraktického fungovania po dobu, kým nedokončí štúdium. Pritom také štúdium netrvá pár dní, ale roky. Preto je otázka nad ubytovaním pre študenta vecou, nad ktorou sa chtiac-nechtiac musí zamýšľať.
žena a knihy
Každý sme iný a každý má na takýto typ ubytovania iný pohľad. Niekto túži po neustálej zábave a neporiadku, iný zasa po kľudných chvíľach a zorganizovaní vlastného priestoru, kde je naopak určitý systém a poriadok. A práve ten konflikt záujmov a nepríjemná situácia môže nastať, ak ten „poriadny“ študent bude nútený zdieľať spoločný priestor s tým „neporiadnym.“ Študenti vs. Byty je teda niekedy naozaj súbojom nervov. Nehovoriac o tom, že tieto priestory sú zväčša malé a aj tieto malé priestory nie sú zväčša obývané iba jednou osobou. Človek, ktorý prvýkrát na štúdium a teda i do ubytovne prichádza možno očakáva hotel, no možno bude nemilo prekvapený.
schovaná kočka
• Každopádne študent to nezmení, no dôležité je, aby Vás takéto možné prekážky od štúdia neodradili. Predsa ste odhodlaný/á vyštudovať a niečo vo svete znamenať, preto sú takéto prekážky minimom, ktoré musíte jednoducho stráviť a ktovie, možno si aj zvyknete a odnesiete si množstvo zábavných príhod, ktorých ste v ubytovni boli svedkom. Zvyknúť si býva totiž najťažšie pre každého. No potom to niekedy naberá lepší smer.
Sú však prípady a nie ich tak málo, kedy mladí ľudia a študujúci uprednostňujú a hľadajú priamo byty, podnájmy, v okolí svojej školy. V tom prípade sa možné problémy a obavy ihneď vyriešili.